--------------------------- Możliwości odpracowania długów ------------------------Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

  
www.zainwestujwekologie.pl

         Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania:

  • Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Św. Antoniego 28B w Tomaszowie Mazowieckim


>> Czytaj więcej... <<


Możliwości odpracowania długów

   Dnia 4 stycznia 2016 roku Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zawarła porozumienie z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. dotyczące współpracy pomiędzy Stronami przy realizacji umów o odpracowanie długów.

>> Czytaj więcej... <<


Prace modernizacyjne

  W ostatnim czasie, pod nadzorem pionu technicznego naszej spółki, niektóre spośród Wspólnot Mieszkaniowych wykonały szereg prac modernizacyjnych w swoich nieruchomościach. Wspólnota, do której należy blok przy ul. Długiej 1/9 dociepliła szczyty budynku i wykonała prace remontowe dachu oraz przeprowadziła wymianę kotłów w węźle cieplnym. Obecnie odbywa się przebudowa drogi dojazdowej oraz wygospodarowanie nowych miejsc parkingowych. Niebawem odbędzie się malowanie klatek schodowych. Podobne inicjatywy dotyczą Wspólnot Mazowiecka 2a, Akacjowa 3,4,6 oraz Niska 43 gdzie już wymieniono lub w najbliższym czasie zostaną wymienione piony wodno-kanalizacyjne a także wymiana i rozprowadzenie instalacji ciepłej wody. Ponadto na Mazowieckiej 2a rozpoczęły się prace związane z modernizacją drogi dojazdowej i chodników przed blokiem.


Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Nieborowskiej 10 i 12.

 


 
         Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania:

1. NAZWA ZADANIA
- Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Niebrowskiej 10 i 12 w Tomaszowie Maz o usunięcie wyrobów zawierających azbest
2. Wartość ogólna zadania:
- 20 602,70zł/brutto
3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej.
- 18 886,00zł/netto
4. Opis zakresu projektu
- Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Niebrowskiej 10 i 12 w Tomaszowie Maz – usunięcie wyrobów zawierających azbest o wartości 18,66 Mg
5. www.wfosigw.lodz.pl


Zakończenie budowy bloku przy ul. Stolarskiej 31B

 

 
         Zgodnie z planem zakończyliśmy budowę bloku przy ul. Stolarskiej 31B w Tomaszowie Mazowieckim. Wszystkie niezbędne dokumenty złożyliśmy w Nadzorze Budowlanym i uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie. 06tego listopada przekazaliśmy mieszkania naszym Lokatorom. W uroczystości wziął udział Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Rafał Zagozdon wraz z swoim Zastępcą Panem Grzegorzem Zaniem. Gościliśmy również przedstawicieli Rady Miejskiej, spółek miejskich, Rady Nadzorczej. Obecni byli również przedstawiciele Biura Projektowego Bipro-Bumar, Generalnego Wykonawcy Rosa-Bud S.A. oraz lokalnych mediów. Honorowym Gościom, naszym Lokatorom, wręczył klucze Pan Prezydent oraz Prezes Zarządu naszej Spółki Pan Artur Marek. Na koniec uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi, której to czynności dokonali w imieniu Lokatorów Państwo Karolina i Rafał Dyszyńscy, a w imieniu Inwestora Prezydent Rafał Zagozdon wraz z Zarządem naszego Towarzystwa Panem Arturem Markiem i Bogdanem Kąckim.


Wykonanie utwardzenia nawierzchni

 

 
         W ostatnim czasie Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. wykonało utwardzenie nawierzchni na kilku podwórkach posesji będących pod administracją spółki. Do tego celu wykorzystana została substancja pozyskiwana z recyclingu nawierzchni asfaltowych tzw. Destrukt. Planowane jest zastosowanie tego ekologicznego i stosunkowo niedrogiego materiału do poprawy jakości nawierzchni w kolejnych posesjach.


SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW Nasza siedziba         Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest jednym
z głównych zadań Gminy, dlatego też w celu zwiększenia możliwości
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta i okolic
Rada Miasta powołała do życia Tomaszowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
.

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zajmuje się budową i wynajmem mieszkań oraz lokali użytkowych. Zarządza wspólnotami mieszkaniowymi oraz komunalnym zasobem mieszkaniowym.

      Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego umożliwia korzystne pozyskanie nowego mieszkania bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych.

Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę budowanych lokali, ich wysoki standard wykończenia, a przede wszystkim niewielkie koszty pozyskania, oferta nasza stanowi atrakcyjną alternatywę dla osób poszukujących własnego lokum
Nasze zasoby

 Tomaszowskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Gazelą Biznesu drugi rok z rzędu.


 
Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.