Alert Gazowy

‒ spotkanie z pracownikami Tomaszowskiego TBS

 

Alert Gazowy ‒ spotkanie z pracownikami Tomaszowskiego TBS

W dniu 12 grudnia 2019 w naszej Spółce odbyła się prelekcja z naszymi dozorcami i pracownikami z działu Administracji i Wspólnot na temat zagrożeń przy użytkowaniu instalacji gazowych w budynkach zarządzanych przez Tomaszowski TBS Spółka z o.o. Powyższe spotkanie podyktowane było koniecznością uczulenia pracowników na jakiekolwiek wątpliwości i niepokojące spostrzeżenia co do instalacji gazowych znajdujących się w budynkach przy wykonywaniu swoich obowiązków na nieruchomościach.

Na spotkaniu pogadankę wraz z prezentacją wygłosił nasz inspektor ds. sanitarnych, Pan Sebastian Dębiec. Swoje uwagi i spostrzeżenia wniósł również nasz konserwator instalacji gazowych, Pan Kazimierz Tuchowski, właściciel firmy HYDROBUD.

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe -
    606 410 503 / 608 129 349

     

Zbuduj z nami swoje marzenia