Nabór na stanowisko Inspektora branży elektrycznej

 

Nabór na stanowisko: Inspektor branży elektrycznej

Zakres prac:

 • Dbałość o aktualne wpisy i przeglądy okresowe (branża elektryczna i teletechniczna) w książkach obiektu.
 • Całokształt prac związanych z branżą elektryczną i teletechniczną (przyłącza, zasilanie, trasowanie, instalacje w lokalach, WLZ-ty, i inne) w budynkach własnych, komunalnych, wspólnotowych oraz na inwestycjach.
 • Prowadzenie rejestru awarii i zgłoszeń lokatorów (przyjmowanie zgłoszeń, kontrola zgłoszenia, zlecenie wykonania, odbiór robót).
 • Sprawdzanie i uzgadnianie z wykonawcami szczegółowych kalkulacji na roboty budowlano-instalacyjne.
 • Sprawdzanie i opiniowanie stawek godzinowych oraz kosztorysów ogólnych wykonywanych robót.
 • Współudział w rokowaniach przy umowach i uczestniczenie w przetargach.
 • Opiniowanie umów i aneksów.
 • Współpraca przy inwestycjach.
 • Kompleksowa kontrola prawidłowości i jakości wykonawstwa w celu uzyskania właściwych wartości techniczno-użytkowych wykonanych robót w trakcie ich realizacji oraz w okresie rękojmi za wady.
 • Kontrola terminowości oraz zgodności wykonywanych robót z projektem, kosztorysem oraz umową lub zleceniem.
 • Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia.
 • Dokonywanie odbioru wykonywanych robót.
 • Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie remontów i inwestycji w branży elektrycznej i teletechnicznej.
 • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych na remonty i modernizacje budynków w branży elektrycznej i teletechnicznej.

Wymagania:

 • Znajomość branży elektrycznej budowlanej,
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących instalacji elektrycznych (m.in. Prawo Budowlane, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy, normy i rozporządzenia z tym związane),
 • Znajomość programów Norma Pro, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Microsoft Windows,
 • Mile widziane uprawnienia elektryczne SEP G1 (E+D),
 • Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wraz z Czynną przynależnością do izby inżynierów budownictwa,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z obsługą lokatorów (np. w spółdzielni mieszkaniowej, w firmie zarządzającej nieruchomościami)
 • Czynne prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu, którego można używać do celów służbowych,
 • Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, umiejętność działania pod presją czasu, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Praca na pełny etat w godzinach 7-15.
 • Możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia).
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia.

Aplikacje na stanowisko prosimy składać w wersji papierowej w siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz.) lub mailowo na adres: ttbs@ttbs.com.pl, w tytule maila prosimy o zapis: aplikacja na stanowisko inspektora ds. budowlanych. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
 • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia