Nabór na stanowisko: Inspektor ds. budowlanych

 

 

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. budowlanych

Zakres prac:

 1. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 2. Całokształt prac remontowych i konserwacyjnych w budynkach zarządzanych przez Spółkę.
 3. Prowadzenie rejestru awarii i zgłoszeń lokatorów (przyjmowanie zgłoszeń, kontrola zgłoszenia, zlecenie wykonania, odbiór robót).
 4. Sprawdzanie i uzgadnianie z wykonawcami szczegółowych kalkulacji na roboty budowlane.
 5. Sprawdzanie i opiniowanie stawek godzinowych oraz kosztorysów ogólnych wykonywanych robót.
 6. Współudział w rokowaniach przy umowach i uczestniczenie w przetargach.
 7. Opiniowanie umów i aneksów.
 8. Współpraca przy inwestycjach.
 9. Kompleksowa kontrola prawidłowości i jakości wykonawstwa w celu uzyskania właściwych wartości techniczno-użytkowych wykonanych robót w trakcie ich realizacji oraz w okresie rękojmi za wady.
 10. Kontrola terminowości oraz zgodności wykonywanych robót z projektem, kosztorysem oraz umową lub zleceniem.
 11. Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia.
 12. Nadzorowanie i dokonywanie odbioru wykonywanych robót.
 13. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie remontów i inwestycji w branży budowlanej.
 14. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych na remonty i modernizacje budynków.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (budownictwo) lub średnie (technik budownictwa).
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Czynna przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku posiadania uprawnień budowlanych).
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku inspektora lub kierownika robót/budowy .
 • Znajomość ustaw i rozporządzeń budowlanych (m.in. Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych).
 • Zdolności analityczne, samodzielność, komunikatywność, zaangażowanie.
 • Dyspozycyjność, odporność na stres, inicjatywa, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.
 • Prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego samochodu do używania w celach służbowych.
 • Bardzo dobra znajomość programu Norma Pro.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, głównie Excel i Word.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Praca na pełny etat w godzinach 7-15.
 • Możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia).
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia.

Aplikacje na stanowisko prosimy składać w wersji papierowej w siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz.) lub mailowo na adres: ttbs@ttbs.com.pl, w tytule maila prosimy o zapis: aplikacja na stanowisko inspektora ds. budowlanych.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
 • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia