Nabór na stanowisko inspektora branży elektrycznej

 

 

Nabór na stanowisko: inspektor branży elektrycznej

Zakres prac:

 1. Dbałość o aktualne wpisy i przeglądy okresowe (branża elektryczna i teletechniczna) w książkach obiektu.
 2. Całokształt prac związanych z branżą elektryczną i teletechniczną (przyłącza, zasilanie, trasowanie, instalacje w lokalach, WLZ-ty, i inne) w budynkach własnych, komunalnych, wspólnotowych oraz na inwestycjach.
 3. Prowadzenie rejestru awarii i zgłoszeń lokatorów (przyjmowanie zgłoszeń, kontrola zgłoszenia, zlecenie wykonania, odbiór robót).
 4. Sprawdzanie i uzgadnianie z wykonawcami szczegółowych kalkulacji na roboty budowlano-instalacyjne.
 5. Sprawdzanie i opiniowanie stawek godzinowych oraz kosztorysów ogólnych wykonywanych robót.
 6. Współudział w rokowaniach przy umowach i uczestniczenie w przetargach.
 7. Opiniowanie umów i aneksów.
 8. Współpraca przy inwestycjach.
 9. Kompleksowa kontrola prawidłowości i jakości wykonawstwa w celu uzyskania właściwych wartości techniczno-użytkowych wykonanych robót w trakcie ich realizacji oraz w okresie rękojmi za wady.
 10. Kontrola terminowości oraz zgodności wykonywanych robót z projektem, kosztorysem oraz umową lub zleceniem.
 11. Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia.
 12. Dokonywanie odbioru wykonywanych robót.
 13. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie remontów i inwestycji w branży elektrycznej i teletechnicznej.
 14. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych na remonty i modernizacje budynków w branży elektrycznej i teletechnicznej.

 

Wymagania:

- znajomość branży elektrycznej budowlanej,

- znajomość obecnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących instalacji elektrycznych (m.in. Prawo budowlane, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy, normy i rozporządzenia z tym związane),

- znajomość programów Norma Pro, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Microsoft Windows,

- mile widziane uprawnienia elektryczne SEP G1 (E+D),

- mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wraz z czynną przynależnością do izby inżynierów budownictwa,

- mile widziane doświadczenie w pracy z obsługą lokatorów (np. w spółdzielni mieszkaniowej, w firmie zarządzającej nieruchomościami)

- czynne prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu, którego można używać do celów służbowych,

- dyspozycyjność, sumienność, dokładność, umiejętność działania pod presją czasu, wysoka kultura osobista

 

Aplikacje na stanowisko prosimy składać w wersji papierowej w siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz.) lub pod adresem e-mail: ttbs@ttbs.com.pl w tytule maila prosimy o zapis: aplikacja na stanowisko inspektora branży elektrycznej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
 • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia