Informacja o wysokości opłat z tytułu dostaw ciepła
do lokali mieszkalnych w roku 2022.
   

Informacja

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej  w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. pismem z dnia 9 stycznia 2023r. poinformował Tomaszowskie TBS Spółkę z o.o. jako Zarządcę Nieruchomości o wprowadzeniu z dniem 1 lutego 2023r. nowych opłat z tytułu dostaw ciepła do Państwa lokali mieszkalnych. Poniżej przedstawiamy treść otrzymanego pisma:

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia