Mieszkanie za remont

 

Nowy program pn.: "Mieszkanie za remont".


Pierwszy etap programu >>>

Drugi etap programu >>>

Trzeci etap programu >>>

Czwarty etap programu >>>

Piąty etap programu >>>

Szósty etap programu >>>

18 czerwca 2018 r. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. rozpoczęło realizację nowego programu pn.: "Mieszkanie za remont". Jego wdrożenie było możliwe w związku z wejściem Uchwały nr LXI/543/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie Uchwały nr  XLIV/431/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.  Program jest skierowany do osób, które chcą skrócić czas oczekiwania na mieszkanie komunalne, a ich możliwości finansowe pozwolą na wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt. TTBS zwróci nakłady poniesione na zakup materiałów do remontu w ramach naliczonego czynszu.

W ramach I edycji programu wytypowano 10 lokali mieszkalnych z zasobu gminy. Są to mieszkania 1-, 2- i 3-pkojowe o powierzchni od 30m2 do 70m2. Mieszkania będą oferowane osobom uprawnionym z listy osób oczekujących na mieszkania komunalne, według kolejności zajmowanej w wykazie. W przedstawionej ofercie, będzie wskazany zakres prac koniecznych i termin ich wykonania oraz szacunkowy koszt remontu (wartość materiałów niezbędnych do wykonania prac koniecznych), wraz z zasadami zwrotu poniesionych kosztów materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji remontu. Z osobą uprawnioną , która przyjmie ofertę przyznania lokalu do remontu, Spółka podpisze umowę na remont lokalu mieszkalnego. Po wykonaniu całości niezbędnych prac zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

W wytypowanych mieszkaniach zrobione były przeglądy i - jeśli zachodziła taka konieczność - zostały w nich wymienione rury kanalizacyjne oraz zrobiona elektryka. Najemcy będą musieli m.in. pomalować ściany i sufity, zakupić i położyć panele podłogowe na piance i folii, wyposażyć łazienki w biały montaż, zakupić i położyć płytki ceramiczne w łazience. Zwrot kosztów remontu (rozliczany w czynszu) będzie dotyczył wyłącznie materiałów (maksymalna kwota do zwrotu została oszacowana przez inspektora działu technicznego TTBS).

Program "Mieszkanie za remont", ma na celu osiągnięcie optymalnego stopnia wykorzystania zasobu komunalnego w stosunku do zróżnicowanych liczbowo rodzin figurujących na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Powierzchnia proponowanego mieszkania będzie adekwatna do liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia