Mieszkanie za remont

 

Nowy program pn.: "Mieszkanie za remont".

 

Pierwszy etap programu >>>

Drugi etap programu >>>

Trzeci etap programu >>>

Czwarty etap programu >>>

18 czerwca 2018 r. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. rozpoczęło realizację nowego programu pn.: "Mieszkanie za remont". Jego wdrożenie było możliwe w związku z wejściem Uchwały nr LXI/543/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie Uchwały nr  XLIV/431/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.  Program jest skierowany do osób, które chcą skrócić czas oczekiwania na mieszkanie komunalne, a ich możliwości finansowe pozwolą na wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt. TTBS zwróci nakłady poniesione na zakup materiałów do remontu w ramach naliczonego czynszu.

W ramach I edycji programu wytypowano 10 lokali mieszkalnych z zasobu gminy. Są to mieszkania 1-, 2- i 3-pkojowe o powierzchni od 30m2 do 70m2. Mieszkania będą oferowane osobom uprawnionym z listy osób oczekujących na mieszkania komunalne, według kolejności zajmowanej w wykazie. W przedstawionej ofercie, będzie wskazany zakres prac koniecznych i termin ich wykonania oraz szacunkowy koszt remontu (wartość materiałów niezbędnych do wykonania prac koniecznych), wraz z zasadami zwrotu poniesionych kosztów materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji remontu. Z osobą uprawnioną , która przyjmie ofertę przyznania lokalu do remontu, Spółka podpisze umowę na remont lokalu mieszkalnego. Po wykonaniu całości niezbędnych prac zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

W wytypowanych mieszkaniach zrobione były przeglądy i - jeśli zachodziła taka konieczność - zostały w nich wymienione rury kanalizacyjne oraz zrobiona elektryka. Najemcy będą musieli m.in. pomalować ściany i sufity, zakupić i położyć panele podłogowe na piance i folii, wyposażyć łazienki w biały montaż, zakupić i położyć płytki ceramiczne w łazience. Zwrot kosztów remontu (rozliczany w czynszu) będzie dotyczył wyłącznie materiałów (maksymalna kwota do zwrotu została oszacowana przez inspektora działu technicznego TTBS).

Program "Mieszkanie za remont", ma na celu osiągnięcie optymalnego stopnia wykorzystania zasobu komunalnego w stosunku do zróżnicowanych liczbowo rodzin figurujących na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Powierzchnia proponowanego mieszkania będzie adekwatna do liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis i treści w nim zamieszczone mogą być dostosowywane do potrzeb każdego użytkownika. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close