Lokale użytkowe

 

 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku biurowego przy ul.Majowej 15 .

 

Na dachu siedziby Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zainstalowano 28 modułów fotowoltaicznych. Spółka dzięki inwestycji planuje znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej, jakie ponosi w związku użytkowaniem budynku na Majowej.

Moc zainstalowanych modułów to 7980 Wp. Planowany średnioroczny uzysk na podstawie PVGIS wynosi 7310 kWh/rok. Spółka ma możliwość ciągłego monitorowania stanu instalacji przez internet.

Inwestycja zrealizowana w ramach pożyczki w WFOŚIGW w Łodzi w ramach projektu:

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitorowania i zarządzania instalacją w budynku biurowym przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.”

Wartość ogólna zadania; - 39.360,00 zł.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 30.115,00 zł w formie pożyczki.


www.zainwestujwekologie.pl

 

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia