Dziennik Łódzki

Październik 2018

 

 "Priorytety Tomaszowskiego TTBS-u".

TBS-y w większości polskich miast borykają się z podobnymi problemami. Do kluczowych należy długa lista oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne. Budowa nowych mieszkań jest zbyt kosztowna, aby rozwiązać problem w całości. Stare zasoby wymagają remontów nie tylko ze względu na wiek, ale także z powodu ich dewastacji przez niefrasobliwych lokatorów.

Dla Tomaszowskiego TBS powyższy problem stał się jednym z priorytetowych na drodze zmiany wizerunku i skracania czasu oczekiwania na przydział mieszkania. Zorganizowano własną grupę remontową, która znacznie przyśpiesza proces, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Już na tę chwilę TTBS wykonał dwa razy więcej prac remontowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na ten cel wydatkowano 2 miliony złotych. Oczywiście jest to kropla w morzu do potrzeb, ale dobre praktyki z biegiem czasu będą zauważalne przez tomaszowian. Kolejnym rozwiązaniem problemu jest realizacja Uchwały Nr LXI/543/2018 z dnia 26.04.2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/431/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Na mocy tej Uchwały uruchomiony został projekt „Mieszkanie za remont” – skierowany do osób umieszczonych na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych. Projekt ten to szansa na szybsze uzyskanie najmu mieszkania komunalnego poprzez zaangażowanie środków finansowych oraz wkładu pracy przyszłego najemcy. W I etapie programu przygotowano 10 mieszkań o powierzchni od 30 do 76 m2, w tym: 2 mieszkania dla 1-osobowych gospodarstw domowych, 2 – dla 2-osobowych, 2 – dla 3-osobowych, 1 – dla 4-osobowego i 3 - dla 5-osobowego. Ma to na celu osiągnięcie optymalnego stopnia wykorzystania zasobu komunalnego w stosunku do zróżnicowanych liczbowo rodzin figurujących na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne (powierzchnia proponowanego mieszkania adekwatna do liczby osób w gospodarstwie domowym). Prace remontowe do wykonania w proponowanych mieszkaniach to najczęściej: - wyposażenie łazienek w biały montaż, zakup i położenie paneli podłogowych na piance i folii, zakup i położenie płytek ceramicznych w łazience, kuchni, malowanie ścian i sufitów. Ofertę udziału w projekcie przedstawiono dla 49 gospodarstw domowych, w kolejności wynikającej z wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych; z tego 10 rodzin przyjęło oferty, po zweryfikowaniu sytuacji dochodowej zawarto umowy o udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu. W umowach o wykonanie remontu lokalu określono zostały szczegółowe warunki i termin wykonania prac remontowych. W czynszu będzie rozliczona kwota nakładów wydatkowanych na materiały przeznaczone na remont mieszkania (max kwota do zwrotu została oszacowana przez inspektora Działu Technicznego). Z zawartych 10 umów na wykonanie remontu trzy rodziny zakończyły już prace remontowe, inspektor nadzoru odebrał je bez uwag. Przygotowywane są umowy najmu. Pozostałe mieszkania są w trakcie remontu.

Prezydent Miasta i Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. wierzy, że uruchomienie programu przynosi korzyści wszystkim stronom do niego przystępującym. Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkalnego biorąc udział w tym programie będą mogły skrócić czas oczekiwania na upragnione „swoje mieszkanie” wkładając w jego remont i urządzenie swoją ciężką pracę. Wszyscy wiemy, że rzeczy, którą uzyskaliśmy przy dużym zaangażowaniu i trudzie są dla nas bardzo ważne i tworzą poczucie obowiązku należytej troski i dbałości o „swój wymarzony kąt”. Miasto przekazując lokale do remontu uzyskuje wśród swoich mieszkańców duży kredyt zaufania, ponieważ tomaszowianie de facto remontując swoje, przyszłe lokale mieszkalne, kredytują te inwestycje a Spółka TBS zwróci im nakłady poniesione na zakup materiałów do remontu w ramach naliczonego czynszu. Osoby, które nie skorzystały z oferty „Mieszkanie za remont” uzasadniały swoje decyzje m.in. brakiem środków finansowych na wykonanie remontu, nieodpowiednią lokalizacją lub oczekiwaniem na mieszkanie o większej powierzchni. Aktualnie realizowany jest już II etapu projektu, do którego przeznaczono wstępnie 8 mieszkań. Zainteresowanych tomaszowian powyższym tematem zapraszamy do siedziby Spółki oraz na stronę www.ttbs.com.pl

-Maria Chilińska Prezes Tomaszowskiego TBS Spółki z o.o.

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia