Dziennik Łódzki

Październik 2018

 

 "Priorytety Tomaszowskiego TTBS-u".

TBS-y w większości polskich miast borykają się z podobnymi problemami. Do kluczowych należy długa lista oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne. Budowa nowych mieszkań jest zbyt kosztowna, aby rozwiązać problem w całości. Stare zasoby wymagają remontów nie tylko ze względu na wiek, ale także z powodu ich dewastacji przez niefrasobliwych lokatorów.

Dla Tomaszowskiego TBS powyższy problem stał się jednym z priorytetowych na drodze zmiany wizerunku i skracania czasu oczekiwania na przydział mieszkania. Zorganizowano własną grupę remontową, która znacznie przyśpiesza proces, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Już na tę chwilę TTBS wykonał dwa razy więcej prac remontowych w porównaniu do ubiegłego roku. Na ten cel wydatkowano 2 miliony złotych. Oczywiście jest to kropla w morzu do potrzeb, ale dobre praktyki z biegiem czasu będą zauważalne przez tomaszowian. Kolejnym rozwiązaniem problemu jest realizacja Uchwały Nr LXI/543/2018 z dnia 26.04.2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/431/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Na mocy tej Uchwały uruchomiony został projekt „Mieszkanie za remont” – skierowany do osób umieszczonych na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych. Projekt ten to szansa na szybsze uzyskanie najmu mieszkania komunalnego poprzez zaangażowanie środków finansowych oraz wkładu pracy przyszłego najemcy. W I etapie programu przygotowano 10 mieszkań o powierzchni od 30 do 76 m2, w tym: 2 mieszkania dla 1-osobowych gospodarstw domowych, 2 – dla 2-osobowych, 2 – dla 3-osobowych, 1 – dla 4-osobowego i 3 - dla 5-osobowego. Ma to na celu osiągnięcie optymalnego stopnia wykorzystania zasobu komunalnego w stosunku do zróżnicowanych liczbowo rodzin figurujących na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne (powierzchnia proponowanego mieszkania adekwatna do liczby osób w gospodarstwie domowym). Prace remontowe do wykonania w proponowanych mieszkaniach to najczęściej: - wyposażenie łazienek w biały montaż, zakup i położenie paneli podłogowych na piance i folii, zakup i położenie płytek ceramicznych w łazience, kuchni, malowanie ścian i sufitów. Ofertę udziału w projekcie przedstawiono dla 49 gospodarstw domowych, w kolejności wynikającej z wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych; z tego 10 rodzin przyjęło oferty, po zweryfikowaniu sytuacji dochodowej zawarto umowy o udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu. W umowach o wykonanie remontu lokalu określono zostały szczegółowe warunki i termin wykonania prac remontowych. W czynszu będzie rozliczona kwota nakładów wydatkowanych na materiały przeznaczone na remont mieszkania (max kwota do zwrotu została oszacowana przez inspektora Działu Technicznego). Z zawartych 10 umów na wykonanie remontu trzy rodziny zakończyły już prace remontowe, inspektor nadzoru odebrał je bez uwag. Przygotowywane są umowy najmu. Pozostałe mieszkania są w trakcie remontu.

Prezydent Miasta i Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. wierzy, że uruchomienie programu przynosi korzyści wszystkim stronom do niego przystępującym. Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkalnego biorąc udział w tym programie będą mogły skrócić czas oczekiwania na upragnione „swoje mieszkanie” wkładając w jego remont i urządzenie swoją ciężką pracę. Wszyscy wiemy, że rzeczy, którą uzyskaliśmy przy dużym zaangażowaniu i trudzie są dla nas bardzo ważne i tworzą poczucie obowiązku należytej troski i dbałości o „swój wymarzony kąt”. Miasto przekazując lokale do remontu uzyskuje wśród swoich mieszkańców duży kredyt zaufania, ponieważ tomaszowianie de facto remontując swoje, przyszłe lokale mieszkalne, kredytują te inwestycje a Spółka TBS zwróci im nakłady poniesione na zakup materiałów do remontu w ramach naliczonego czynszu. Osoby, które nie skorzystały z oferty „Mieszkanie za remont” uzasadniały swoje decyzje m.in. brakiem środków finansowych na wykonanie remontu, nieodpowiednią lokalizacją lub oczekiwaniem na mieszkanie o większej powierzchni. Aktualnie realizowany jest już II etapu projektu, do którego przeznaczono wstępnie 8 mieszkań. Zainteresowanych tomaszowian powyższym tematem zapraszamy do siedziby Spółki oraz na stronę www.ttbs.com.pl

-Maria Chilińska Prezes Tomaszowskiego TBS Spółki z o.o.

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis i treści w nim zamieszczone mogą być dostosowywane do potrzeb każdego użytkownika. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close