naszemiasto.pl

18 Czerwiec 2018

 

 "Plac zabaw moich marzeń".

28 maja w siedzibie Tomaszowskiego TTBS miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Plac zabaw moich marzeń" objętego patronatem Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Pana Marcina Witko. Do udziału zaproszone zostały dzieci z tomaszowskich przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie prac przedstawiających ich wymarzony plac zabaw.

Głównymi celami konkursu było m.in. rozwijanie wyobraźni, kreatywności, zdolności plastycznych, manualnych dzieci oraz danie im możliwości do prezentacji swoich własnych dokonań twórczych, jak również stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany pomysłów. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, do Tomaszowskiego TTBS napłynęło ponad 200 prac, co bardzo miło zaskoczyło organizatorów. Dzieci wykazały się ogromną pomysłowością i oryginalnością, dostarczone prace wykonywane były różnymi technikami, m.in. farbami, kredkami, pastelami, wyklejane rozmaitymi materiałami, a część dzieci stworzyła również makiety.

Wyłonienie zwycięzców okazało się bardzo trudnym zadaniem, komisja konkursowa wzięła pod uwagę oryginalne ujęcie tematu, estetykę wykonania oraz zgodność z tematem i oceniła prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy przedszkolne oraz klasy I-III szkół podstawowych i przyznała dwie nagrody główne - rowery oraz siedem wyróżnień nagrodzonych rolkami, hulajnogami oraz deskorolkami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2018 roku na obchodach Miejskiego Dnia Dziecka organizowanego na płycie Placu Kościuszki.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Zarząd TTBS wraz z Prezydentem Miasta Panem Marcinem Witko pragną pogratulować zwycięzcom i podziękować wszystkim dzieciom, rodzicom i wychowawcom za udział w konkursie, zaangażowanie, pomysłowość i włożony trud. Nagrodzone prace można będzie obejrzeć na wystawie zorganizowanej z okazji otwarcia placu zabaw zbudowanego na podstawie prac plastycznych podczas imprezy środowiskowej.

 

Kolejny program Tomaszowskiego TBS SP. z o.o.

Mieszkanie za remont.

W związku z wejściem Uchwały nr LXI/543/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie Uchwały nr  XLIV/431/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z .o.o. uruchomiła program "Mieszkanie za remont". Program ten skierowany jest do osób, które chcą skrócić czas oczekiwania na mieszkanie komunalne. a ich możliwości finansowe pozwolą na wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

W ramach I edycji programu wytypowano 10 lokali mieszkalnych z zasobu gminy. Są to mieszkania 1-, 2- i 3-pkojowe. Mieszkania będą oferowane osobom uprawnionym z listy osób oczekujących na mieszkania komunalne, według kolejności zajmowanej w wykazie. W przedstawionej ofercie będzie wskazany zakres prac koniecznych i termin ich wykonania oraz szacunkowy koszt remontu (wartość materiałów niezbędnych do wykonania prac koniecznych), wraz z zasadami zwrotu poniesionych kosztów materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji remontu. Z osobą uprawnioną , która przyjmie ofertę przyznania lokalu do remontu, Spółka podpisze umowę na remont lokalu mieszkalnego. Po wykonaniu całości niezbędnych prac zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Prezydent Miasta i Tomaszowskie TBS Spółka z.o.o. wierzy, że uruchomienie programu przyniesie korzyści wszystkim stronom do niego przystępującym. Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkalnego biorąc udział w tym programie, będą mogły skrócić czas oczekiwania na upragnione "swoje mieszkanie", wkładając w jego remont i urządzenie swoja ciężką pracę. Wszyscy wiemy, że rzeczy które uzyskaliśmy przy dużym  zaangażowaniu i trudzie, są dla nas bardzo ważne i tworzą poczucie obowiązku należytej troski i dbałości o "swój wymarzony kąt".

Miasto przekazując lokale do remontu, uzyskuje wśród mieszkańców duży kredyt zaufania, ponieważ Tomaszowianie remontując swoje przyszłe lokale mieszkalne, kredytują te inwestycje, a Spółka TBS zwróci im nakłady poniesione na zakup materiałów do remontu w ramach naliczonego czynszu.

{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}envira-gallery id="146"{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia