Tomaszowski Informator Tygodniowy nr 25

22 Czerwiec 2018

 

Oferują mieszkania w zamian za remont.

"Oferują mieszkania za remont" tak brzmi artykuł zamieszczony na łamach Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego nr 25 z 22 czerwca 2018 roku. Artykuł opisuje że, Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  od poniedziałku, 18 czerwca rozpoczęło realizację nowego programu pn.: "Mieszkanie za remont". Jego wdrożenie było możliwe dzięki zmianie uchwały,  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Tomaszów Mazowiecki, którą niedawno przyjęli radni miejscy. Program skierowany jest do osób znajdujących się na liście oczekujących na mieszkanie komunalne, którego przyznanie im własnego M. będą mogły przyspieszyć o ile będzie ich stać na wykonanie w nim remontu we własnym zakresie i na własny koszt. Nakłady poniesione na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia lokalu TTBS będzie zwracało  w ramach naliczonego czynszu.

Wytypowano już 10 mieszkań z zasobu gminy o powierzchni od 30m2 do 70m2 - "Są to po dwa mieszkania dla 1, 2 i 3 osobowych gospodarstw domowych, jeden lokal dla rodziny czteroosobowej i trzy lokale dla rodziny pięcioosobowej" - wyjaśnia Maria Chilińska, prezes TTBS-u. "Ma to na celu osiągnięcie optymalnego stopnia wykorzystania zasobu komunalnego w stosunku do zróżnicowanych liczbowo rodzin figurujących na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Powierzchnia proponowanego mieszkania ma być adekwatna do liczby osób w gospodarstwie domowym".

Jak informuje dalej pani prezes, w wytypowanych mieszkaniach zrobione były przeglądy i - jeśli zachodziła taka konieczność - zostały w nich wymienione rury kanalizacyjne, czy zrobiona elektryka. Najemcy będą musieli m.in. pomalować ściany i sufity, zakupić i położyć panele podłogowe na piance i folii, wyposażyć łazienki w biały montaż, zakupić i położyć płytki ceramiczne w łazience. Zwrot kosztów remontu (rozliczany w czynszu) będzie dotyczył wyłącznie materiałów (maksymalna kwota do zwrotu została oszacowana przez inspektora działu technicznego TTBS). Koszty robocizny będą leżały po stronie najemcy. W przedstawionej ofercie wskazany zostanie nie tylko zakres prac koniecznych do wykonania, ale także ich szacunkowy koszt oraz termin, w którym remont trzeba wykonać. "Zgłaszają się już do nas pierwsze osoby zainteresowane udziałem w projekcie, ale są to na razie albo osoby z końca listy oczekujących na mieszkanie, albo tacy, którzy zainteresowani są mieszkaniem w bloku, a wytypowane przez nas lokale znajdują się w kamienicach" - mówi Maria Chilińska.

{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}envira-gallery id="116"{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia