Informacja o przetargu ofertowym na najem lokali użytkowych położonych w Tomaszowie Mazowieckim  

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową, edukacyjną itp.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Lokalizacje i powierzchnie lokali:

 1. ul. Jerozolimska 11/15 - 11,77 m
  - parter - wyposażony w instalację elektryczną, z dostępem do węzła wod-kan.
  - cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 25,00 zł / m2
 2. ul. Jerozolimska 11/15 - 7,98 m
  - parter - wyposażony w instalację elektryczną, z dostępem do węzła wod-kan.
  - cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 25,00 zł / m2
 3. ul. Warszawska 21/23 - 20,00 m2
  - parter - wyposażony w instalację elektryczną.
  - cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 20,00 zł / m2
 4. ul. Warszawska 21/23 - 13,60 m2
  - parter - wyposażony w instalację elektryczną.
  - cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu wynosi 20,00 zł / m2

Przyszły najemca wylicytowanego lokalu użytkowego zobowiązany jest wpłacić na konto Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. kaucję zabezpieczającą przedmiot najmu stanowiącą 3-miesięczną kwotę wylicytowanego czynszu brutto w całości przed podpisaniem umowy.

Przyszły najemca lokalu użytkowego, będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej powiększonej o podatek VAT.

Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

W przedmiotowych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp.).

W lokalach znajdujących się w sąsiedztwie mieszkań wyklucza się prowadzenia działalności zakłócającej spokój mieszkańców.

 

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:

 1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 25.06.2024 r. na rachunek Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451). Wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu.
 2. złożenie w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godz. 8:45 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu znajdują się między innymi poniższe zapisy:

 1. Wynajmujący od dnia przekazania lokalu będzie pobierał od Najemcy opłaty za media w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku o ile Najemca nie będzie ich regulował samodzielnie na podstawie indywidualnej umowy w zakresie odbioru.
 2. Czynsz najmu może być z początkiem roku kalendarzowego 2025 weryfikowany o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określany przez Prezesa GUS i ogłaszany w Monitorze Polskim.
 3. Koszty adaptacji i przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.
 4. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki  i do pobrania ze strony internetowej

Lokale można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych - 665 643 807
 • awarie instalacji C.O. - 799 028 025
 • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia