Lokale użytkowe

Przetarg

dotyczący najmu lokalu użytkowego przy ul. Św. Antoniego 28

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Majowej 15, 97-200 Tomaszów Maz., ogłasza przetarg nieograniczony, ustny, na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, gastronomiczną, biurową, edukacyjną itp.

Lokal o pow. 125,40 m2 przy ul. Św. Antoniego 28 – parter, wyposażony w instalację elektryczną, CO i wod-kan.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 15,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Lokal wymaga wykonania podstawowych prac remontowych w/g specyfikacji zamieszczonej poniżej.

Specyfikacja prac remontowych koniecznych do wykonania, pod nadzorem inspektora budowlanego
z ramienia Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o:

- rozbiórka podłogi z desek w pomieszczeniu od strony podwórka,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej szerokiej, poziomej, podposadzkowej z folii polietylenowej,

- wykonanie izolacji poziomej cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji, na sucho (jedna warstwa),

- wykonanie posadzki cementowej, zbrojonej siatką stalową,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- demontaż ustępu z miską fajansową i demontaż zmywaka kuchennego

- montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany „kompakt” oraz montaż umywalek pojedynczych, porcelanowych z syfonem gruszkowym,

- wykonanie podejść odpływowych do płuczek ustępowych, elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm,

- montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych , stojących o śr. nom. 15 mm,

- demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji elektrycznej,

- wywóz odpadów z prowadzonych robót

Z uwagi na konieczność wykonania remontu (zgodnie ze specyfikacją opisaną powyżej), w okresie pierwszych 6 miesięcy najmu stawka czynszowa będzie wynosić 10% wylicytowanej stawki czynszu za 1m2 pow. użytkowej lokalu.

 

Lokal znajduje się w sąsiedztwie mieszkań, co wyklucza prowadzenia w nim działalności zakłócającej spokój mieszkańców. W przedmiotowym lokalu zabrania się prowadzenia działalności związanej z grami hazardowymi oraz handlu i przechowywania towarów prawnie zakazanych bądź będących na granicy prawa (dopalacze, sterydy itp).

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2019r.  o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Majowej 15
w Tomaszowie Maz.

Warunkami podstawowymi wzięcia udziału w przetargu są:

  1. wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł w terminie do dnia 08.11.2019 do godz. 8:30 na rachunek Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. (PKO BP: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451).
  2. złożenie w terminie do dnia 08.11.2019 do godz. 8:30 oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i z treścią umowy najmu oraz oświadczeń określonych w punkcie 9 Regulaminu.

Informujemy, że w umowie najmu między innymi znajdują się poniższe zapisy:

Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony. Od roku 2021 może być wykonywana waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowanym przez GUS.

Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest ponosić koszty za dostarczane media.

Koszty remontu oraz adaptacja i przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności obciążają Najemcę bez prawa ubiegania się o ich zwrot.

Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Spółki i na www.ttbs.com.pl

Lokal można oglądać w dowolnym terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu, po wcześniejszym umówieniu pod tel. 517-676-611 (pok.18), gdzie również udzielane są szczegółowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn.


Regulamin przetargu w formacie PDF

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis i treści w nim zamieszczone mogą być dostosowywane do potrzeb każdego użytkownika. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close