Realizacja zadań przy udziale środków WFOŚiGW

Realizacja zadań przy udziale środków WFOŚiGW

Termomodernizacja budynków przy ul. Farbiarskiej 18 i 18a w Tomaszowie Maz

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zrealizowało inwestycję  polegającą na wykonaniu modernizacji instalacji sanitarnych oraz na wykonaniu docieplenia przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej budynków przy ul. Farbiarskiej 18 i 18a w Tomaszowie Maz.

Modernizacja instalacji sanitarnych polegała na:

- podłączeniu do budynków ciepła miejskiego, zastępując ogrzewanie gazowe w budynku wysokim oraz zastępując ogrzewanie węglowe w budynku parterowym;
- montażu węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wysokim oraz w budynku parterowym;
- wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wysokim;
- montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku parterowym;
- montażu nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku wysokim oraz w budynku parterowym.

Przy okazji ww. prac wykonano wymianę wszystkich pionów wodociągowych wody zimnej oraz pionów kanalizacyjnych w budynku wysokim.
Prace wykonała firma Zakład Hydrauliczny Jacek Czuber. Prace wykonano dwuetapowo – pierwszy etap – podłączenie ciepła miejskiego i montaż węzła cieplnego dwufunkcyjnego – wykonano do dnia 15.10.2018r. Drugi etap – ww. prac – do dnia 19.07.2019r.

Docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku wysokim polegało na:

- dociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych styropianem grubości 14cm wraz wykonaniem na nim wyprawy elewacyjnej;
- dociepleniu stropu poddasza poprzez ułożenie na nim warstwy wełny mineralnej o grubości 20cm i przykryciu jej płytą OSB;
- wymianie wszystkich okien drewnianych w budynku.

Przy okazji wykonywania ww. prac wykonano opaskę odwadniającą wokół budynku, wyremontowano wejścia oraz zamontowano nowe zadaszenia nad nimi.
Prace wykonała firma DDO INVEST Spółka z o.o. Spółka komandytowa. Prace wykonano do dnia 05.12.2019r.

W 2020r. przewidziane jest do wykonania docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku parterowym. Wykonawca prac zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych na posesji przy ul. Farbiarskiej 18 i Farbiarskiej 18a w Tomaszowie Mazowieckim”.
Kwota pożyczki: 898.007 PLN, kwota zadania: 1.505.265 PLN

{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} przejdź do publikacji 1 {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}
{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} przejdź do publikacji 2 {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku biurowego przy ul.Majowej 15 .

Na dachu siedziby Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zainstalowano 28 modułów fotowoltaicznych. Spółka dzięki inwestycji planuje znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej, jakie ponosi w związku użytkowaniem budynku na Majowej.

Moc zainstalowanych modułów to 7980 Wp. Planowany średnioroczny uzysk na podstawie PVGIS wynosi 7310 kWh/rok. Spółka ma możliwość ciągłego monitorowania stanu instalacji przez internet.

Inwestycja zrealizowana w ramach pożyczki w WFOŚIGW w Łodzi w ramach projektu:

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitorowania i zarządzania instalacją w budynku biurowym przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.”

Wartość ogólna zadania; - 39.360,00 zł.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 30.115,00 zł w formie pożyczki.

{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} przejdź do publikacji {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Św. Antoniego 28B w Tomaszowie Mazowieckim.

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania:
1. Nazwa zadania:

 • Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Św. Antoniego 28B w Tomaszowie Mazowieckim

2. Wartość ogólna zadania:

 • 88 704,00 zł/netto

3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:

 • Wartość dofinansowania: 69 048,00 zł/netto
 • Forma dofinansowania: pożyczka

4. Opis zakresu projektu:

 • Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Św. Antoniego 28B w Tomaszowie Mazowieckim
{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} przejdź do publikacji {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Nieborowskiej 10 i 12.

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania:
1. Nazwa zadania:

 • Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Niebrowskiej 10 i 12 w Tomaszowie Maz. o usunięcie wyrobów zawierających azbest

2. Wartość ogólna zadania:

 • 20 602,70 zł/brutto

3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:

 • 18 886,00 zł/netto

4. Opis zakresu projektu:

 • Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Niebrowskiej 10 i 12 w Tomaszowie Maz. usunięcie wyrobów zawierających azbest o wartości 18,66 Mg
{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8} przejdź do publikacji {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}

Ważne telefony:

 • awarie elektryczne: 505 724 898
 • awarie hydrauliczne: 506 712 094
 • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia