Remont Kamienicy przy Placu Kościuszki 25 zostanie dokończony.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wyłoniło Wykonawcę na dokończenie remontu kamienicy przy Placu Kościuszki 25, przypomnijmy, że pierwsze prace związane z wykonaniem całkiem nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem i wymianą belek stropowych nad drugą kondygnacją oraz dobudowanie od strony wewnętrznej w stanie surowym nowej klatki schodowej pełniącej rolę komunikacji pionowej do zlokalizowanych na I piętrze mieszkań zrealizowane zostały na przełomie lat 2022-2023r. W postępowaniu przetargowym na dokończenie remontu przedmiotowej kamienicy przystąpiło sześć firm, najkorzystniejsza ofertę została przesłana przez firmę GLOBAL BUDOWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Częstochowy, która opiewa na kwotę 1 987 200,00 złotych brutto.

Zaproponowana przez firmę kwota za prace remontowe na kamienicy mieści się w kwocie jaką Gmina Miasto zamierza przeznaczyć na realizacje zadania, firma Global Budownictwo Spółka z o.o. spełniła wszystkie narzucone w postępowaniu przetargowym warunki udziału co zaskutkowało, że w dniu 29.04.2024r. zawarta została umowa z wykonawcą, którego zadaniem będzie wykonanie kapitalnego remontu kamienicy przy ul. Placu Kościuszki 25

Wyremontowana kamienica zyska 4 lokale mieszkalne wykończone pod klucz, w całym budynku wykonane zostaną nowe instalacje m.in. instalacja wod-kan, instalacja elektryczna, instalacja domofonowa, internetowa, TV, wentylacyjna oraz instalacja C.O. wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej zasilanej z globalnej kotłowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku. Ściany zewnętrzne budynku zyskają nowe elewacje na których wykonane zostaną tynki ciepłochronne.

Teren budowy w dniu 14.05.2024r. został już przekazany Wykonawcy i z informacji przekazanej przez kierownika budowy jeszcze w maja rozpoczną się pierwsze prace na budynku. Wykonawca na wykonanie prac wraz z uzyskaniem pozwolenie na użytkowanie ma czas do 30.04.2025r., termin ten jest terminem ostatecznym z uwagi, iż Gmina Miasto ma obiektywne przesłanki związane z terminowym rozliczeniem uzyskanego dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami Budżetu Państwa w kwocie 1 917 037,19zł.

 

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe -
    606 410 503 / 608 129 349

     

Zbuduj z nami swoje marzenia