Termomodernizacja budynków

 

 

Termomodernizacja budynków przy  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim

 

           Jesienią 2021 roku Tomaszowskie TBS Spółka z o. o. zakończyło inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim”. Prace budowlane realizowane były w ramach umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło w kwietniu 2022r.

           W trakcie prowadzenia robót Spółka złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o pozyskanie dodatkowej dotacji udzielanej łącznie z pożyczką na niniejsze zadanie. W tym przypadku wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 30% kwoty dofinansowania otrzymanego ze środków Funduszu na określone zadanie, a otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki na pozostałą kwotę.

            Głównym celem wykonanej inwestycji była poprawa efektywności energetycznej
w sektorze budownictwa mieszkalnego. W ramach zadania została wykonana:

  • modernizacja systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej – budowa  węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej;
  • docieplenie budynków wraz z robotami towarzyszącymi;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych.

Po wykonaniu inwestycji zostało usuniętych 17 szt. pieców węglowych.

 

Wartość inwestycji: 1 075 749,03 zł

Pozyskane dofinasowanie: 361 189,42 zł

Obecnie Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. oczekuje na rozpoznanie wniosku o udzielenie dotacji z pożyczką przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia