Inwestycje zrealizowane

Termomodernizacja budynków przy ul. Farbiarskiej 18 i 18a w Tomaszowie Maz

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zrealizowało inwestycję  polegającą na wykonaniu modernizacji instalacji sanitarnych oraz na wykonaniu docieplenia przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej budynków przy ul. Farbiarskiej 18 i 18a w Tomaszowie Maz.

Modernizacja instalacji sanitarnych polegała na:

- podłączeniu do budynków ciepła miejskiego, zastępując ogrzewanie gazowe w budynku wysokim oraz zastępując ogrzewanie węglowe w budynku parterowym;
- montażu węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wysokim oraz w budynku parterowym;
- wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wysokim;
- montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku parterowym;
- montażu nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku wysokim oraz w budynku parterowym.

Przy okazji ww. prac wykonano wymianę wszystkich pionów wodociągowych wody zimnej oraz pionów kanalizacyjnych w budynku wysokim.
Prace wykonała firma Zakład Hydrauliczny Jacek Czuber. Prace wykonano dwuetapowo – pierwszy etap – podłączenie ciepła miejskiego i montaż węzła cieplnego dwufunkcyjnego – wykonano do dnia 15.10.2018r. Drugi etap – ww. prac – do dnia 19.07.2019r.

Docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku wysokim polegało na:

- dociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych styropianem grubości 14cm wraz wykonaniem na nim wyprawy elewacyjnej;
- dociepleniu stropu poddasza poprzez ułożenie na nim warstwy wełny mineralnej o grubości 20cm i przykryciu jej płytą OSB;
- wymianie wszystkich okien drewnianych w budynku.

Przy okazji wykonywania ww. prac wykonano opaskę odwadniającą wokół budynku, wyremontowano wejścia oraz zamontowano nowe zadaszenia nad nimi.
Prace wykonała firma DDO INVEST Spółka z o.o. Spółka komandytowa. Prace wykonano do dnia 05.12.2019r.

W 2020r. przewidziane jest do wykonania docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku parterowym. Wykonawca prac zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym.


Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych na posesji przy ul. Farbiarskiej 18 i Farbiarskiej 18a w Tomaszowie Mazowieckim”.
Kwota pożyczki: 898.007 PLN, kwota zadania: 1.505.265 PLN

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia