Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

 

 

Wśród zasobów zarządzanych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. znajduje się 62 Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Są wśród nich zarówno bloki wielorodzinne jak i stare kamienice z początku XX wieku.

Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. zarządza na podstawie uchwał podjętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz zawartych z nimi umów o Zarządzanie. Na mocy tych umów oraz w oparciu o ustawę z dnia  24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) Tomaszowskie TBS reprezentuje Wspólnoty, realizuje czynności w zakresie zwykłego zarządu jak również decyzje Wspólnot podejmowane w drodze uchwał. Decyzje te dotyczą m.in. bieżącej działalności oraz remontów, w zakresie dociepleń budynków, kapitalnych remontów dachów, malowania klatek schodowych, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej w budynku, modernizacji węzłów cieplnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach.

Wiele Wspólnot świadomych swoich potrzeb oraz stanu technicznego budynku, podejmuje odważne decyzje w zakresie realizacji w/w tematów z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Na chwilę obecną Tomaszowskie TBS zrealizowało w imieniu Wspólnot 88 umów kredytowych, w tym jedną umowę kredytu z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz jedną umowę kredytu z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. 41 z tych 88 umów zostało przedterminowo spłaconych, co pozwoliło Wspólnotom uniknąć części odsetek jak również umożliwiło pozyskanie kolejnych kredytów na następne zadania. Warto wspomnieć, że Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jako jedyny Zarządca w mieście wykonuje tak szeroko zakrojone remonty w budynkach Wspólnot jak wykonanie węzłów cieplnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją niebezpiecznych piecyków gazowych.

Działalność ta doprowadziła do znacznej poprawy stanu technicznego budynków oraz ulepszenia ich strony estetycznej. Dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki osiedla Polna i 1000-lecia stały się wizytówkami swoich części miasta, są przyjemne zarówno dla mieszkańców jak i dla odwiedzających.

W ciągu 24 lat istnienia Tomaszowskie TBS jako dynamicznie działający Zarządca, na budynku każdej ze Wspólnot doprowadziło do wykonania co najmniej jednego szeroko zakrojonego remontu. Należy tu nadmienić, że remonty nie są prowadzone jedynie w blokach ale i w kamienicach. Dzięki poważnym inwestycjom poprawiono stan techniczny oraz wygląd zewnętrzny takich nieruchomości jak: Al. Piłsudskiego 2A, Św. Antoniego 21/23 czy Zgorzelicka 6. W wyniku przeprowadzonych remontów przywrócono wspomnianym budynkom pierwotny wygląd, co wyróżnia je na tle pozostałych.

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia