Lokale użytkowe

 

 

Zmiany w projekcie budowlanym i wykonawczym projektu Mieszkanie TM Plus.

 

                  W ramach przeprojektowania inwestycji rozważa się dokonanie zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym. Zmiany te polegałyby na rezygnacji z budowy bloku nr 5 (ul. Borek 20) w zamian decydując się na dobudowanie po jednej, powtarzalnej kondygnacji w bloku nr 3 (ul. Barlickiego 18A) i 4 (ul. Borek 22/24). Dzięki powyższym zmianom zostałoby wybudowanych 75 mieszkań oraz 62 miejsca postojowe w garażu zamkniętym naziemnym oraz 20 miejsc postojowych zewnętrznych na terenie nieruchomości. Ogólna liczba lokali mieszkalnych zmniejszyłaby się o 8 mieszkań, zaś liczba miejsc postojowych o 7. Liczba tarasów wyniesie 9 szt.

Poniżej lista mieszkań po przeprojektowaniu:

Adres

Nr mieszkania

Pow. użytkowa {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}m2{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}

Liczba pokoi

Kondygnacja

Pow. tarasu {b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}({b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}m2{b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}){b102767a65e4e2d5aa955ce3e5bb47258d47bd7b04b2cb5c732a5bfaae42ece8}

Barlickiego 18A

1

28,51

2

I kondygnacja

 

Barlickiego 18A

2

52,6

3

I kondygnacja

 

Barlickiego 18A

3

52,01

3

I kondygnacja

 

Barlickiego 18A

4

40,72

2

I kondygnacja

 

Barlickiego 18A

5

65,28

3

I kondygnacja

 

Barlickiego 18A

6

58,91

3

I kondygnacja

 

Barlickiego 18A

7

52,01

3

I kondygnacja

139,4

Barlickiego 18A

8

53,94

3

I kondygnacja

28,83

Barlickiego 18A

9

28,22

1

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

10

52,39

3

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

11

51,75

3

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

12

40,51

2

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

13

41,13

2

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

14

41,26

2

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

15

40,51

2

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

16

51,75

3

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

17

53,73

3

II kondygnacja

 

Barlickiego 18A

18

28,04

2

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

19

52,21

3

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

20

51,52

3

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

21

40,33

2

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

22

40,95

2

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

23

41,08

2

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

24

40,33

2

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

25

51,52

3

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

26

53,55

3

III kondygnacja

 

Barlickiego 18A

27

28,04

2

IV kondygnacja

 

Barlickiego 18A

28

52,21

3

IV kondygnacja

 

Barlickiego 18A

29

51,52

3

IV kondygnacja

 

Barlickiego 18A

30

40,33

2

IV kondygnacja

 

Barlickiego 18A

31

40,95

2

IV kondygnacja

 

Barlickiego 18A

32

41,08

2

IV kondygnacja

 

Barlickiego 18A

33

40,33

2

IV kondygnacja

 

Barlickiego 18A

34

51,52

3

IV kondygnacja

 

Barlickiego 18A

35

53,55

3

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

1

52,72

3

I kondygnacja

 

BOREK 22/24

2

54,04

3

I kondygnacja

27,77

BOREK 22/24

3

42,77

2

I kondygnacja

29,54

BOREK 22/24

4

50,29

2

I kondygnacja

32,67

BOREK 22/24

5

48,96

2

I kondygnacja

32,67

BOREK 22/24

6

54,09

2

I kondygnacja

121,44

BOREK 22/24

7

55,14

3

I kondygnacja

180,74

BOREK 22/24

8

55,14

3

I kondygnacja

32,51

BOREK 22/24

9

25,64

1

I kondygnacja

 

BOREK 22/24

10

45,95

3

I kondygnacja

 

BOREK 22/24

11

52,51

3

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

12

53,79

3

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

13

42,56

2

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

14

50,08

2

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

15

48,75

2

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

16

53,88

2

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

17

54,93

3

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

18

54,93

3

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

19

35,11

2

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

20

35,11

2

II kondygnacja

 

BOREK 22/24

21

52,33

3

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

22

53,57

3

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

23

42,35

2

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

24

49,9

2

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

25

48,57

2

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

26

53,7

2

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

27

54,72

3

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

28

54,72

3

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

29

34,94

2

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

30

34,94

2

III kondygnacja

 

BOREK 22/24

31

52,33

3

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

32

53,57

3

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

33

42,35

2

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

34

49,9

2

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

35

48,57

2

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

36

53,7

2

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

37

54,72

3

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

38

54,72

3

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

39

34,94

2

IV kondygnacja

 

BOREK 22/24

40

34,94

2

IV kondygnacja

 

      

 

 

3530,16

 

 

625,57

 

Kolorem czerwonym zaznaczono lokale mieszkalne na dobudowanych kondygnacjach.

W załączeniu rzuty planowanych kondygnacji powtarzalnych, jakie powstałyby na budynku nr 3 i 4.

 

Rzut budynku nr 3

Rzut budynku nr 4

 

 

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 601326 997
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia