Możliwości zmniejszenia swojego zadłużenia wobec Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. w ramach odpracowania swojego długu lub podpisanie ugody na spłatę zadłużenia w ratach.

Najemco lokalu mieszkalnego masz możliwość zmniejszenia swojego zadłużenia wobec Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. odpracowując swój dług lub podpisując ugodę na spłatę zadłużenia w ratach.

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. informuje lokatorów mieszkań komunalnych,
że nadal kontynuuje program oddłużania poprzez umożliwienie odpracowania powstałych zaległości z tytułu najmu lub opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego w formie świadczenia zastępczego.

Wniosek o odpracowanie długu może złożyć dłużnik, który ukończył 18 lat i jest stroną umowy najmu lub osoba, która korzysta z zadłużonego mieszkania bez tytułu prawnego.

Od 1.01.2023r. stawka godzinowa za wykonanie świadczenia zastępczego wynosi
20 zł za jedną pełną godzinę.

W ramach świadczenia zastępczego wykonywane są prace o charakterze porządkowym w postaci sprzątania części wspólnych budynków i terenów zewnętrznych, porządkowania opuszczonych pomieszczeń lub lokali, wykonywanie lekkich prac remontowo – budowlanych. W okresie wiosenno-letnim mogą to być prace na terenach parków, skwerów lub zielonych rejonów wokół bloków. Świadczenia mogą wykonywać zarówno dłużnicy jak i dorosłe osoby przez nich wskazane.

Realizacja umowy o odpracowanie odbywać się będzie pod okiem pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie zawartego
z MOPS  kontraktu socjalnego lub w Tomaszowskim TBS Spółka z o.o. na administrowanych nieruchomościach.

Ponadto, informujemy, że  istnieje również możliwość zawarcia ugody w zakresie spłaty zadłużenia w ratach. Spłacając zadłużenie w ratach oraz regulując bieżący czynsz użytkownik lokalu dodatkowo uzyskuje zatrzymane naliczenia odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat. Przy znacznych zadłużeniach może to być nawet 200-300 zł miesięcznie.  

Warto pamiętać, że realizacja ugody i odpracowanie zadłużenia znacznie wpłynie na przyspieszenie terminu wyjścia z długów.

Szczegóły dotyczące możliwości odpracowania długu lub zawarcia ugody na spłatę zadłużenia w ratach możesz omówić z pracownikami Spółki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się do Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. osobiście lub telefonicznie pod
nr 44 724 64 20. Nasz e-mail: ttbs@ttbs.com.pl

Osoby mające kłopoty z dojechaniem do Spółki prosimy o telefon a pracownicy Tomaszowskiego TBS odwiedzą Państwa w domu.

 

                                                                                               Zarząd Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia