Dodatek osłonowy

 

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. przypomina mieszkańcom zasobu Miasta, że w Tomaszowskim MOPS-ie można już składać wnioski o dodatek osłonowy. To jednorazowa pomoc finansowa, która ma częściowo zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. O jego przyznaniu decydują dochody.

Dodatek osłonowy, nazywany także inflacyjnym, wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza:

– 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli minimalnie przekroczony jest wskazany próg nie ma się czym martwić. Obowiązuje bowiem zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Co ważne, ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku osłonowego

W 2024 roku dodatek osłonowy wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gospodarstwom stosującym takie źródła ogrzewania jak: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje dodatek podwyższony:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Do kiedy trzeba złożyć dokumenty?

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek osłonowy, wnioski o jego wypłatę muszą złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Gdzie złożyć dokumenty i w jaki sposób?

Wnioski można składać

 • od dnia 24 stycznia 2024 roku drogą tradycyjną tj. papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. przy ul. Cekanowskiej 5, wejście A – HOL (punkt przyjęć) lub pokój nr 35 wejście B.
 • drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

http://www.mopstomaszow.naszops.pl/dokumenty-do-pobrania/dodatek-oslonowy

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP ?

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

 • Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
 • Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
 • Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 • Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
 • Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
 • Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 • Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).
 • System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
 • Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

UWAGA W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany i złożony nieporwanie.

 

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych - 665 643 807
 • awarie instalacji C.O. - 799 028 025
 • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia