Ponad 6 mln zł dofinansowania na remont kamienic w centrum Tomaszowa Maz.

Ponad 6 mln zł dofinansowania na remont kamienic w centrum.

Kamienice przy pl. Kościuszki 25 i 14-15 zmienią niebawem swoje oblicze. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki przy współpracy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego pozyskało na ten cel prawie 6 300 000 zł dofinansowania z Rządowego Programu Bezzwrotnego Finansowego Wsparcia Budownictwa.

Celem rządowego programu jest między innymi pomoc w zwiększeniu zasobu gminnych lokali mieszkalnych, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.

W ramach programu finansowany może być między innymi remont lub przebudowa budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu.  Złożone wnioski dotyczyły uzyskania wsparcia w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych koniecznych do poniesienia aby przywrócić do użytku lokale mieszkalne.

W ramach modernizacji w kamienicy przy pl. Kościuszki 14/15 powstanie 10 lokali mieszkalnych po 5 na I i II piętrze. Na poziomie parteru po przeprowadzonym remoncie zostaną wydzielone 3 lokale użytkowe oraz kotłownia gazowa centralna wytwarzająca ciepło i  c.w.u. dla wszystkich lokal mieszkalnych i użytkowych. Ponadto projekt przewiduje remont elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowe przyłącza: gazu,  wody, kanalizacji. Łączny koszt inwestycji to 7 450 000 zł, w tym dofinansowanie prawie 4 400 000 zł.

Przy pl. Kościuszki 25 projekt przewiduje generalny remont budynku. Na poziomie parteru pozostaną cztery lokale użytkowe oraz kotłownia gazowa. Na pierwszym piętrze zostaną utworzone 4 lokale mieszkalne, do których będzie prowadzić nowo zaprojektowana klatka schodowa. Ponadto projekt przewiduje remont elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowe przyłącza: gazu, wody, kanalizacyjne.  Przewidziany termin zakończenia prac to czerwiec 2025r. Koszt inwestycji to 4 400 000 zł, dofinansowanie to ok. 1 900 000 zł. Przypomnijmy, wcześniej w tej kamienicy wyremontowano już dach.

 

 1. Plac Kościuszki 14/15

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU DOPŁAT W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

ZASILANEGO ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego

przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim

DOFINANSOWANIE: 4,36 mln zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7,45 mln zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 04.10.2023 r.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana przebudowa i remont kapitalny budynku. Wymienionych zostanie większość instalacji, zamontowane zostanie centralne ogrzewanie zasilane zbiorczą kotłownią gazową. Wykonana zostanie nowa elewacja oraz wykończenie wewnętrzne. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Docelowo powstanie 10 lokali mieszkalnych na I i II piętrze oraz trzy lokale użytkowe w poziomie parteru. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych – I kwartał 2024 roku, zaś zakończenie prac – I kwartał 2026 r.

 2. Plac Kościuszki 25

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU DOPŁAT W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

ZASILANEGO ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką zabudowań gospodarczych

przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim

DOFINANSOWANIE: 1,91 mln zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4,07 mln zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 04.10.2023 r.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana przebudowa i remont kapitalny budynku. Wymienione zostaną instalacje wewnętrzne, zamontowane zostanie centralne ogrzewanie zasilane zbiorczą kotłownią gazową. Wykonana zostanie nowa elewacja oraz wykończenie wewnętrzne. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Docelowo powstaną 4 lokale mieszkalne na I piętrze i 4 lokale użytkowe w poziomie parteru. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych – I kwartał 2024 roku, zaś zakończenie prac – II kwartał 2025 r.

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe -
    606 410 503 / 608 129 349

     

Zbuduj z nami swoje marzenia