Kocham Tomaszów nr 3 - informacje z życia miasta

2 Październik 2018

 

Pierwszy etap programu "Mieszkanie za remont".

Kocham Tomaszów w wydaniu nr 3 z 2 października 2018r. zamieścił artykuł o najnowszym programie TTBS pn.: "Mieszkanie za remont". Gazeta opisuje, że już osiem rodzin  z Tomaszowa Mazowieckiego skorzystało z tego programu. Projekt jest skierowany do osób, które chcą skrócić czas oczekiwania na mieszkanie komunalne, a ich możliwości finansowe pozwolą na wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt. TTBS zwróci im nakłady poniesione na zakup materiałów do remontu w ramach naliczonego czynszu.

W kwietniu 2018 roku radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę na mocy której został uruchomiony projekt Mieszkanie za remont. W pierwszym etapie przygotowano 10 mieszkań o powierzchni od 30 do 76 m2, w tym: 2 mieszkania dla 1-osobowych gospodarstw domowych, 2- dla 2-osobowych, 2- dla 3-osobowych, 1- dla 4-osobowego i 3- dla 5-osobowego. Ma to na celu osiągnięcie optymalnego stopnia wykorzystania zasobu komunalnego w stosunku do zróżnicowanych liczbowo rodzin figurujących na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne (powierzchnia proponowanego mieszkania adekwatna do liczby osób w gospodarstwie domowym).

- "Prace remontowe do wykonania w proponowanych mieszkaniach to najczęściej wyposażenie łazienek w biały montaż, zakup i położenie paneli podłogowych na piance i folii, zakup i położenie płytek ceramicznych w łazience, kuchni, malowanie ścian i sufitów" - mówi Tomasz Jurek, wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Ofertę udziału w programie przedstawiono dla 48 gospodarstw domowych, w kolejności wynikającej z wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych; z tego 9 rodzin przyjęło oferty, a po zweryfikowaniu sytuacji dochodowej zawarto 8 umów o udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu. Jedna rodzina jest w trakcie zawierania umowy. Ostatnią ofertę skierowano do kolejnej uprawnionej rodziny. W umowach o wykonanie remontu lokalu określone zostały szczegółowe warunki i termin wykonania prac remontowych. W czynszu będzie rozliczona kwota nakładów wydatkowanych na materiały przeznaczone na remont mieszkania. Z zawartych ośmiu umów na wykonanie remontu dwie rodziny zakończyły już prace, a inspektor nadzoru odebrał je bez uwag.

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia