Remont kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krzyżowej 24.

 

Rozpoczął się remont kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krzyżowej 24.
Zgodnie z zakresem umownym wykonawca wykona m.in.:

- rozbiórkę kominów ponad dachem i częściowo poniżej poziomu dachu,
- murowanie kominów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, z prawidłowym wyprowadzeniem ponad dach i odtworzeniem deskowania wokół,
- odkucie luźnych tynków na gzymsach, ścianach, ścianie szczytowej,
- uzupełnienie murów z cegły, gzymsów, wykuszy,
- tynkowanie kominów, ścian, gzymsów,
- wykonanie wyprofilowanych czap kominowych,
- malowanie kominów farbą silikatową,
- naprawę i renowację pokrycia z papy papą termozgrzewalną bez zrywania starej papy.

Planowany termin wykonania prac: 30.09.2023 r. Koszt robót to prawie 120 tys. zł.

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych - 665 643 807
  • awarie instalacji C.O. - 799 028 025
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia