Niższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych

 

Drodzy Mieszkańcy,
dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz poprawy naszego środowiska. To nie tylko działania samorządu nad stworzeniem systemu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, czy przejęcie odbioru odpadów przez miejską spółkę miało wpływ na zmniejszenie opłaty. To także dzięki Państwa zaangażowaniu w segregacje odpadów, mogliśmy tego dokonać.
Obniżka opłaty za wywóz odpadów komunalnych to efekt m.in. lepszej jakości i poziomu segregacji odpadów, które finalnie trafiają do recyklingu lub do ponownego użycia. Z roku na rok rośnie także liczba przydomowych kompostowników.
Dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaangażowanie na rzecz segregacji odpadów i zachęcamy do dalszej aktywności w tym zakresie.

Przypominamy, że na terenie miasta przy ulicy Henrykowskiej 2/4 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). To miejsce do którego nasi mieszkańcy mogą nieodpłatnie samodzielnie dostarczyć odpady problemowe takie jak: zużyte meble, opony, gruz budowlany i rozbiórkowy, tworzywa sztuczne i poremontowe, elektronikę i wiele innych odpadów segregowanych.
PSZOK jest czynny od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.00, w piątki w godz. 10.30 - 18.00 i w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 14.00. Kontakt telefoniczny: 607 427 976.

>>> Do pobrania materiały informacyjne.

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych - 665 643 807
  • awarie instalacji C.O. - 799 028 025
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia