Możliwość zawarcia porozumienia na spłatę zadłużenia.

 

W Tomaszowskim TBS Spółka z o.o. z powodzeniem funkcjonuje zawieranie Porozumień na spłatę zadłużenia ( ugód ) dotyczących lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Porozumienie ( ugoda ) dotyczące zadłużenia może podpisać Dłużnik, który ukończył 18 lat i jest stroną umowy najmu lub korzysta z zadłużonego lokalu bez tytułu prawnego.

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. przez okres trwania i realizowania warunków Porozumienia  na spłatę zadłużenia ( ugody ) nie nalicza odsetek ustawowych od zaległości objętych porozumieniem w okresie obowiązywania i realizowania  porozumienia (ugody).

Osoby zainteresowane  podpisaniem porozumienia na spłatę zadłużenia (ugody) powinny zgłaszać się do Działu Analiz i Obsługi Rozrachunków Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. osobiście lub telefonicznie  pod nr 44 724 64 20.

>>> Do pobrania druk oświadczenia do porozumienia na spłatę zadłużenia.

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych i C.O. - 603 243 807
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe -
    606 410 503 / 608 129 349

     

Zbuduj z nami swoje marzenia