Realizacja zadań przy udziale środków WFOŚiGW / UE

Realizacja zadań przy udziale środków WFOŚiGW / UE

Termomodernizacja budynków przy ul. Murarska 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim - środki z WFOŚiGW

W ramach prac wykonano:

- modernizację systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej – budowa  węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją;

- docieplenie budynków wraz z robotami towarzyszącymi;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych.

Dzięki wykonanej inwestycji docieplono ściany zewnętrzne oraz usunięto 24 szt. pieców i kotłów węglowych.

Prace sanitarne wykonała firma Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Krul Stanisław, zaś prace termomodernizacyjne firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „TRIOBUD” Spółka Cywilna. Prace zakończono 01.02.2023 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do łącznej wysokości 481.981,00 zł, w tym w formie pożyczki w kwocie 337.387,00 zł oraz dotacji do wysokości 144.594 zł.

 

Termomodernizacja budynku przy ul. Stolarskiej 9 w Tomaszowie Maz

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 352.737,15 zł, w formie umorzenia udzielonej pożyczki.

 

Termomodernizacja budynku przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Maz

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zawarło w dniu 31.12.2021r. umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim”. Kwota dofinansowania wynosi max. 418.552,20zł.  przy wartości Projektu  na poziomie 1.103.781,00zł. Termin zakończenia realizacji projektu to marzec 2023r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkalnego. W ramach zadania zostanie wykonana:

 • modernizacja systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej – budowa  węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej;
 • docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych.

Obecnie prowadzone jest postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

Termomodernizacja budynków przy ul. al.Marsz.J.Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim - środki z WFOŚiGW

W ramach prac wykonano:

- modernizację systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej – budowa  węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją;

- docieplenie budynków wraz z robotami towarzyszącymi;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych.

Ostateczna wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 997.914,82 złotych. Dzięki wykonanej inwestycji usunięto 17 szt. pieców i kotłów węglowych.

Prace sanitarne i dociepleniowe wykonała firma Zakład Hydrauliczny Jacek Czuber. Prace termomodernizacyjne wykonano w miesiącach maj-październik i odebrano je w dniu 20.10.2021 roku.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do łącznej wysokości 510.636,00 zł, w tym w formie pożyczki w kwocie 357.451,00 zł oraz dotacji do wysokości 153.185,00 zł.

Termomodernizacja budynków przy ul. al.Marsz.J.Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim - środki z UE

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zawarło w dniu 18.03.2021r. umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja budynków przy ul. al.Marsz.J.Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Mazowieckim”. Kwota dofinansowania wynosi max. 402.084,73zł.  przy wartości Projektu  na poziomie 1.216.403,00zł.

Termin zakończenia realizacji projektu to listopad 2021r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkalnego. W ramach zadania zostanie wykonana:

 • modernizacja systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej – budowa  węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej;
 • docieplenie budynków wraz z robotami towarzyszącymi;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych.

Generalnym Wykonawcą ww. robót jest Jacek Czuber prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Hydrauliczny Jacek Czuber, adres: 90-251 Łódź ul. Jaracza 76, NIP: 557-129-43-22.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Termomodernizacja budynków przy ul. Farbiarskiej 18 i 18a w Tomaszowie Maz

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zrealizowało inwestycję  polegającą na wykonaniu modernizacji instalacji sanitarnych oraz na wykonaniu docieplenia przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej budynków przy ul. Farbiarskiej 18 i 18a w Tomaszowie Maz.

Modernizacja instalacji sanitarnych polegała na:

- podłączeniu do budynków ciepła miejskiego, zastępując ogrzewanie gazowe w budynku wysokim oraz zastępując ogrzewanie węglowe w budynku parterowym;
- montażu węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wysokim oraz w budynku parterowym;
- wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wysokim;
- montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku parterowym;
- montażu nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku wysokim oraz w budynku parterowym.

Przy okazji ww. prac wykonano wymianę wszystkich pionów wodociągowych wody zimnej oraz pionów kanalizacyjnych w budynku wysokim.
Prace wykonała firma Zakład Hydrauliczny Jacek Czuber. Prace wykonano dwuetapowo – pierwszy etap – podłączenie ciepła miejskiego i montaż węzła cieplnego dwufunkcyjnego – wykonano do dnia 15.10.2018r. Drugi etap – ww. prac – do dnia 19.07.2019r.

Docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku wysokim polegało na:

- dociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych styropianem grubości 14cm wraz wykonaniem na nim wyprawy elewacyjnej;
- dociepleniu stropu poddasza poprzez ułożenie na nim warstwy wełny mineralnej o grubości 20cm i przykryciu jej płytą OSB;
- wymianie wszystkich okien drewnianych w budynku.

Przy okazji wykonywania ww. prac wykonano opaskę odwadniającą wokół budynku, wyremontowano wejścia oraz zamontowano nowe zadaszenia nad nimi.
Prace wykonała firma DDO INVEST Spółka z o.o. Spółka komandytowa. Prace wykonano do dnia 05.12.2019r.

W 2020r. przewidziane jest do wykonania docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku parterowym. Wykonawca prac zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych na posesji przy ul. Farbiarskiej 18 i Farbiarskiej 18a w Tomaszowie Mazowieckim”.
Kwota pożyczki: 898.007 PLN, kwota zadania: 1.505.265 PLN

przejdź do publikacji 1

przejdź do publikacji 2
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku biurowego przy ul.Majowej 15 .
Na dachu siedziby Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zainstalowano 28 modułów fotowoltaicznych. Spółka dzięki inwestycji planuje znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej, jakie ponosi w związku użytkowaniem budynku na Majowej.
Moc zainstalowanych modułów to 7980 Wp. Planowany średnioroczny uzysk na podstawie PVGIS wynosi 7310 kWh/rok. Spółka ma możliwość ciągłego monitorowania stanu instalacji przez internet. Inwestycja zrealizowana w ramach pożyczki w WFOŚIGW w Łodzi w ramach projektu:
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitorowania i zarządzania instalacją w budynku biurowym przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.” Wartość ogólna zadania; - 39.360,00 zł. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 30.115,00 zł w formie pożyczki.
 ... przejdź do publikacji 
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Św. Antoniego 28B w Tomaszowie Mazowieckim.
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania: 1. Nazwa zadania:
 • Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Św. Antoniego 28B w Tomaszowie Mazowieckim
2. Wartość ogólna zadania:
 • 88 704,00 zł/netto
3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:
 • Wartość dofinansowania: 69 048,00 zł/netto
 • Forma dofinansowania: pożyczka
4. Opis zakresu projektu:
 • Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Św. Antoniego 28B w Tomaszowie Mazowieckim
 ... przejdź do publikacji 
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Nieborowskiej 10 i 12.
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania: 1. Nazwa zadania:
 • Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Niebrowskiej 10 i 12 w Tomaszowie Maz. o usunięcie wyrobów zawierających azbest
2. Wartość ogólna zadania:
 • 20 602,70 zł/brutto
3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:
 • 18 886,00 zł/netto
4. Opis zakresu projektu:
 • Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Niebrowskiej 10 i 12 w Tomaszowie Maz. usunięcie wyrobów zawierających azbest o wartości 18,66 Mg
 ... przejdź do publikacji 

Ważne telefony:

 • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
 • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
 • awarie instalacji gazowych - 665 643 807
 • awarie instalacji C.O. - 799 028 025
 • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
 • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia