Oferty wynajmu lokali użytkowych

 

> Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym <

> Przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych w dniu 12.08.2024 godz. 9.00 <

 

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI:

  • Kaucja- wynajęcie lokalu użytkowego wiąże się z koniecznością wpłacenia kaucji zwrotnej, która wynosi 3-krotność czynszu w kwocie brutto. Kaucję należy wpłacić przed podpisaniem umowy najmu.
  • Koszty dodatkowe- do kosztów wynajmu lokalu użytkowego dochodzą opłaty wynikające z centralnego ogrzewania, poboru wody i emisji ścieków oraz wywozu nieczystości stałych. Koszty te nie są wliczone w stawkę czynszu za każdy m2 powierzchni użytkowej najmu.
  • Zasilanie energią elektryczną- zasilanie lokali użytkowych energią elektryczną realizowane jest na podstawie odrębnej umowy pomiędzy najemcą a firmą dostarczającą energię elektryczną gdzie TTBS Spółka z o.o. nie jest stroną umowy.
  • Wymagane pozwolenia- Najemca pozyskuje we własnym zakresie wszelkie pozwolenia i zgody niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności. Jeśli wymagana jest zmiana przeznaczenia budynku, Najemca, zobowiązany jest do przeprowadzenia takiej zmiany we własnym zakresie, za pozwoleniem Wynajmującego. Kopie wszelkich pozyskanych dokumentów Najemca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Wynajmującego.  

Osoba kontaktowa: IGOR SKORACKI, tel. 517-676-611, e-mail: i.skoracki@ttbs.com.pl

Ważne telefony:

  • awarie instalacji elektrycznych - 505 724 898
  • awarie instalacji hydraulicznych - 505 725 234
  • awarie instalacji gazowych - 665 643 807
  • awarie instalacji C.O. - 799 028 025
  • kominiarz - zasoby komunalne - 607 300 076
  • kominiarz - Wspólnoty Mieszkaniowe - 609 554 855

Zbuduj z nami swoje marzenia