Inwestycje zrealizowane

 

Mini osiedle przy ul Stolarskiej 31/33.

Na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. rozpoczęło budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z 10 mieszkaniami oraz 2 lokalami użytkowymi w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 33.

Inwestycja była realizowana na miejscu starego budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

Mieszkania proponowane najemcom, były wówczas dwupokojowe o powierzchni ok. 50 m2 w pełni wykończone – „pod klucz”, każde posiadało balkon i komórkę lokatorską.

Zasiedlenie bloku mieszkalnego nastąpiło we wrześniu 2017 roku.

Preferencje w przydziale mieszkań miały osoby i rodziny wychowujące dzieci oraz osoby zdające mieszkania komunalne. Wszyscy przyszli mieszkańcy zobowiązani byli do wpłaty partycypacji w wysokości od 10 do 25 kosztów budowy najmowanego mieszkania. Teren wokół budynku został zagospodarowany w formie trawników, wytyczenia chodników i dróg komunikacyjnych oraz 12 miejsc parkingowych.

W/w inwestycja zwieńczyła proces budowy mini osiedla Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. przy ul. Stolarskiej 31/33. Wykonawcą zadania była znana tomaszowska firma GETMAR Usługi Remontowo – Budowlane. Całkowita wartość zadania kształtowała się na poziomie 2 mln 600 tys. zł.  Finansowanie inwestycji realizowane było ze środków własnych Spółki, partycypacji mieszkańców i preferencyjnego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Ważne telefony:

  • awarie elektryczne: 505 724 898
  • awarie hydrauliczne: 506 712 094
  • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia