Plac zabaw moich marzeń

 

Rozstrzygnięcie konkursu "Plac zabaw moich marzeń".

Ponad 200 prac wypłynęło na konkurs „Plac zabaw moich marzeń” organizowany przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Do udziału zaproszone zostały dzieci z tomaszowskich przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie prac przedstawiających ich wymarzony plac zabaw – na tej podstawie TTBS zaprojektuje i wykona prawdziwy plac zabaw. Dzieci wykazały się ogromna pomysłowością i oryginalnością. Wyłonienie zwycięzców okazało się bardzo trudnym zadaniem. Komisja konkursowa wzięła pod uwagę oryginalne ujęcie tematu, estetykę wykonania oraz zgodność z tematem i oceniła prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy przedszkolne oraz klasy I-III szkół podstawowych i przyznała dwie nagrody główne – rowery oraz siedem wyróżnień nagrodzonych rolkami, hulajnogami oraz deskorolkami.

W kategorii przedszkoli laureatami zostali:

Maja Krężelewska – Przedszkole nr 16,

Wiktoria Jarzębska – Przedszkole nr 7,

Julia Jackiewicz – Przedszkole nr 16,

Lena Pająk – Przedszkole Promyczek.

W kategorii szkoły podstawowe klasy I-III:

Aleksy Konewka – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,

Magda Mąkola – ZSP nr 4,

Olga Goska – ZSP nr 4,

Aleksandra Nawrot – ZSP nr 1,

Roksana Pawlak – ZSP nr 1.

Serdecznie GRATULUJEMY!


Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. ogłasza konkurs plastyczny na zaprojektowanie wymarzonego placu zabaw. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Pana Marcina Witko.

CELE KONKURSU.

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
 • udostępnienie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań twórczych,
 • umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji placu zabaw,
 • stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany,
 • pomysłów na wspaniały plac zabaw.

REGULAMIN KONKURSU.

 • konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 • technika prac dowolna, format od A4 do A3,
 • każdy uczestnik może wykonać 1 pracę przedstawiającą swój wymarzony plac zabaw,
 • prace wykonane grupowo nie będą oceniane,
 • wymagane wklejenie na odwrocie pracy wypełnionej metryczki,
 • dostarczenie prac plastycznych do siedziby Tomaszowskiego TBS przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Mazowieckim, w nieprzekraczalnym terminie, do 25 maja 2018 r do godz. 15:00.

OCENA I NAGRODY.

 1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Tomaszowskiego TBS.
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa a jej wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1 czerwca 2018 r na obchodach Miejskiego Dnia Dziecka organizowanego na płycie placu Kościuszki. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej z okazji otwarcia placu zabaw zbudowanego na podstawie prac plastycznych podczas imprezy środowiskowej.
  Autorzy prac nagrodzonych otrzymają atrakcyjne nagrody, np. rower.
 3. Bezstronne jury oceni prace biorąc pod uwagę:
  – oryginalność kompozycji,
  – estetykę wykonania,
  – zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem.
 4. Komisja konkursowa oceni prace w kategoriach wiekowych:
  – klasy przedszkolne,
  – klasy szkoły podstawowej.
 5. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz Urzędu Miasta. Opiekunowie laureatów o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 )oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez organizatora oraz w Internecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych prac. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

METRYCZKA.

1.IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY……………………………………………

2.KLASA I NAZWA SZKOŁY……………………………………………………………

3.WIEK AUTORA…………………………………………………………………………

4.DANE OPIEKUNA PRAWNEGO…………………………………………………

5.TELEFON I E-MAIL……………………………………………………………………

Ważne telefony:

 • awarie elektryczne: 505 724 898
 • awarie hydrauliczne: 506 712 094
 • awarie gazowe i co: 603 243 807

Zbuduj z nami swoje marzenia